Qigong oefeningen zorgen dat de energiestromen in het lichaam versterkt worden. Dit resulteert al snel in een afname van stress, verbetering van de fysieke en mentale gezondheid, een hoger concentratievermogen een betere conditie en een toename van creatieve energie.

Chi Neng Qigong is een Chinese bewegingsleer die helpt je potentiële vermogens als mens optimaal te ontwikkelen. Ontwikkeling in alle denkbare opzichten; allereerst richten op we ons op onze gezondheid. Een gezond lichaam en een gezonde geest is de basis waarop we onze vermogens verder kunnen realiseren.

Concreet betekent dat dat je door het beoefenen van Chi Neng Qigong bekend raakt met de energiestromen in je lichaam, blokkades gaat herkennen en opruimen en effectiever met je energie leert omgaan. Je leert jezelf te ontspannen en bewegingen zonder gebruik van spierkracht uit te voeren. Verbeter je aandacht, breng focus diep in je lichaam in plaats van je te richten op de prikkels die je van buitenaf krijgt. Herstel het contact tussen je geest en je lichaam. Leer naar binnen te kijken en schadelijke patronen in je levensstijl te ontdekken en leer deze vervolgens los te laten.

Chi Neng Qigong is zowel praktisch en eenvoudig als diep filosofisch. Het praktische element berust op eeuwenoude Chinese Qigong vormen. Hieruit werden de meest effectieve elementen geselecteerd waardoor een eenvoudige maar uiterst effectieve vorm van Qigong ontstond.

Het filosofisch element wortelt in de Traditionele Chinese Medicijnleer en het Taoïsme, maar ook in hedendaagse wetenschappelijke inzichten.

Je kan Qigong gebruiken om:

  1. Een betere gezondheid te bereiken door je zelf helend vermogen te vergroten.
  2. Aandoeningen leren herkennen en elimineren voordat ze je schade kunnen toebrengen.
  3. Je lijf soepel en sterk te maken.
  4. Stress te reduceren. Leer patronen te herkennen die je stress opleveren en laat deze patronen vervolgens los.
  5. Emoties in balans te krijgen en de regie over je leven weer terug te krijgen.
  6. Onvermijdelijkheden te accepteren, te aanvaarden, te vergeven en zo rust en balans te vinden.
  7. Qigong in je leven integreren waardoor alles wat je doet een meditatieve waarde krijgt.

De betekenis van het woord Qigong

Het woord Qigong betekent: veel tijd en aandacht besteden aan het ontwikkelen van je potentieel als mens.

Volgens de Hun Yuan Qi theorie, waar Zhi Neng Qigong op gebaseerd is, is er geen verschil tussen energie en (vaste) materie: alles is Qi.

Qi verdicht zich tot materie terwijl alle materie uiteindelijk weer verdampt tot Qi.

Gong is de inzet en tijd die je besteed aan het oefenen van een bepaalde vaardigheid.
Vaardigheden kan je op elk mogelijk gebied ontwikkelen en aanscherpen. Een goede bakker heeft Gong-Fu voor broodbakken. Hij weet door jaren van ervaring op de tast precies de goede hoeveelheden meel water zout en gist te mengen, te kneden en af te bakken. Gong-Fu (of Kung-Fu) heeft dus niet alleen met vaardigheden als krijger te maken.

Focus

Bij het beoefenen van Qigong werk je aan het sterker maken en doorstroming van je Qi-flow. Daarbij is het vooral belangrijk dat je je goed concentreert en je aandacht naar binnen keert. Je concentratie gaat naar je bewegingen en wat die binnen je lichaam en je geest losmaken. Je traint vaardigheid in het voelen van je energiestromen, het aantrekken van Qi en uiteindelijk ook in het loslaten van (oude, vastzittende) Qi. De methode verbetert en versterkt de vitale levensfuncties en als je een hoger niveau bereikt leer je deze functies te beheersen en te controleren.

Over het algemeen is onze aandacht naar buiten gericht, op dat wat er buiten ons eigen lichaam gebeurd. Dat doen we ook bij de meeste sporten. Bij tennis, voetbal etc. is onze aandacht op een bal gericht en manipuleren we de beweging van de bal.

Bij Qigong richten we ons op de uitvoering van bewegingen zonder een buiten ons zelf gelegen doel en wordt de Qi niet omgezet in kracht om de taak de bal te raken uit te voeren maar om de Qi-stroom binnen het eigen lichaam te versterken.

Meditatieve beweging

Qigong is meditatief maar we concentreren ons niet op het leegmaken van het hoofd. In plaats daarvan ligt onze concentratie bij de uitvoering van de bewegingen en het voelen van de Qi-stroom die de bewegingen opwekken. Daarbij richten we ons ook vanaf het begin van onze trainingen op de uitwisseling van onze lichaams-Qi met die van alles om ons heen; de aarde, de natuur en bovenal het universum.

De aandacht gaat daarbij niet alleen ver naar binnen maar ook afwisselend ver naar buiten. Doel is in contact te komen met de constante uitzettende en inkrimpende beweging die je eigen Qi veld maakt en deze te versterken. Zo kom je uiteindelijk tot een spiralende open en sluit beweging waar je jezelf wanneer nodig altijd op kunt richten en die je helpt alle mogelijke levensfuncties en buiten jezelf liggende taken uit te voeren.

Dr Pang Ming

Zhi Neng Qigong werd in de jaren zeventig door Dr Pang Ming geïntroduceerd. Dr Pang Ming, nu ver in de 80, is een arts die zowel in de Chinese als westerse medische wetenschap is opgeleid.

Dr. Pang bestudeerde tientallen vormen van Qigong en distilleerde daaruit de meest effectieve bewegingen. Zhi Neng Qigong is in tegenstelling tot andere Gong vormen als Tai-chi makkelijk en snel aan te leren.

Zhi Neng Qigong wordt door doctoren in zowel de westerse als Chinese geneeskunst als een van de meest effectieve vormen van Qigong bestempeld.

Zhi Neng Qigong is geschikt voor alle leeftijden. Omdat de bewegingen geen extreme lenigheid of een sterke conditie vergen is het ideaal voor oudere mensen. Maar ook jongeren en kinderen krijgen via deze oefeningen een betere algemene gezondheid en een groter concentratievermogen.

Qigong is complementair

Je beoefent Qigong niet als alternatief voor een medische behandeling maar als aanvulling erop.

Je lichaam en geest worden versterkt; iets dat ook je arts zal opmerken. Alleen in samenspraak met je dokter verminder je of stop je met medicijn gebruik.

Qigong zorgt o.a. dat bijwerkingen van medicijnen afnemen.

Mu-Long Qigong

Leen Steen is een door het Chi Neng instituut Nederland gecertificeerd instructeur Chi Neng Qigong www.chineng.nl en geeft van maandag t/m vrijdag op verschillende tijdstippen les in zijn eigen praktijk in Rotterdam Blijdorp.

Mu-Long Qigong is de naam van mijn praktijk. Mu-Long betekent houten draak. De draak is mijn sterrenbeeld in de oosterse zodiac en mijn element is hout.

Mu-Long is dus geen aparte vorm van Qigong. Ik doceer Chi Neng Qigong met af en toe een uitstapje naar traditionele martial arts Qigong en Taji.

N.B. Chi Neng en Zhi Neng betekent precies hetzelfde, alleen de spelling verschilt. Wereldwijd wordt de spelling met een Z gebruikt, maar het Chi Neng instituut heeft bewust de spelling met een C aangenomen. Dat maakt de uitspraak iets makkelijker. Zhi Neng Qigong spreek je uit als Tjie Neng Tjie-Koeng.

Mocht je denken dat Qigong, net als yoga, bijna alleen door vrouwen wordt beoefend dan heb je het mis. Bij Mu-Long Qigong kunnen we met enige trots zeggen dat 30% van onze leerlingen uit mannen bestaat.

Fijn als je interesse in Qigong door deze tekst is gewekt. Mocht je te ver uit de buurt wonen om bij mij les te nemen ga dan naar de site van het Chi Neng instituut om een leraar bij jou in de buurt te vinden: https://chineng.nl/onze-instructeurs/

 

Gezondheid betekent niet dat stoornissen afwezig zijn maar dat de kracht aanwezig is om ermee te leven.

Acceptatie van je ziekte leidt tot stilte, stilte is het tegenovergestelde van angst.

Ieder mens zit in een leerproces, en is niet gebonden aan een vaste vorm, we zijn niet statisch.

When nothing goes right…go left!

Be the change you want to see in the world (Ghandi)

Be stronger than your excuse

De presentatie van een Chi Gong meester is nooit aan een vaste vorm gebonden; er is altijd sprake van een doorlopend leerproces

Wees Chineng

Als je ziek bent en je wilt beter ‘worden’ plaats je de genezing in de toekomst. Verander daarom je streven in de wil gezond te zijn en te blijven.

FEAR IS EXPENSIVE
LOVE IS REAL
CHOOSE WISELY

‘Onafgebroken bezig zijn:
hierin verschilt het brein van alle andere principes in de natuur. In de natuur zijn alle activiteiten er juist op gericht de rusttoestand terug te vinden.’

(Marianne Williamson)