Zachte Kracht

Zachte kracht

Sta in de basishouding of zit op een stoel. Strek zachtjes je armen op schouderhoogte met je handpalmen omhoog. Ontspan zoveel mogelijk en hou je schouders laag.

Buig nu langzaam je ellebogen, trek je onderarmen omhoog tot 90 graden op je bovenarmen en maak in deze beweging een vuist. De vuist is zacht en niet samengebald. Voer kalmpjes de kracht in je armen en vuisten op en trek de vuisten langzaam en gelijkmatig richting je schouders. Blijf gefocust op de beweging, je kracht en observeer de sensaties in je armen en vuisten. Zorg dat je niet in gedachteloos kracht zetten vervalt.

Voer de spanning steeds verder op, je vuisten steeds verder richting je schouders, je schouderbladen steeds verder naar elkaar totdat ze elkaar raken. Gebruik zachte kracht; ga niet trekken en sjorren, denk aan een waterkraan die je langzaam open draait. Blijf rustig in en uit ademen; zet je adem niet vast!

Houd de spanning 10 seconden vast en voel een brandend gevoel tussen je schouders ontstaan. Doorvoel die sensatie en blijf vasthouden. Het is een rustige voortzetting en nooit een explosie van kracht. Als je voelt dat je niet verder kan ga je alleen in gedachten verder met intrekken, voel dat je geest geen grenzen kent.

Ontspan dan in een rustige vloeiende beweging beurtelings je vuisten, armen en schouders. De overgang van spanning naar ontspanning is heerlijk. Blijf gefocust en voelde de verandering in je Qi flow in armen en schouders.

Laat je vuisten nu helemaal los komen, ontspan je vingers, buig je ellebogen en strek langzaam je armen met je handpalmen omhoog. Observeer de sensatie terwijl je je armen langzaam steeds verder uitstrekt. Je vingertoppen leiden de beweging. Strek steeds verder uit richting de horizon linksen rechts. De kracht blijft zacht, je ademhaling kalm en gecontroleerd.

Blijf tien seconden staan met uitgestrekte armen. De kracht komt van binnenuit je armen en stroomt richting je vingertoppen.

Na 10 seconden ontspan je in een vloeiende beweging beurtelings je schouders, je armen en je handen.

Herhaal de bewegingen enkele malen.

Deze kracht is als een waterkraan. Die kan je langzaam opendraaien; van een dun zacht stroompje kan je de kracht opvoeren tot een harde brede straal. De kracht van water (yin) is precies het tegenovergestelde van de explosieve kracht (yang). Yin kracht kan je eindeloos opvoeren. Als je voelt dat je fysiek niet verder kan opvoeren ga je alleen in gedachten verder met het vergroten van de power. Je kracht van je geest is eindeloos. Misschien bemerk je dat er fysiek ook weer ruimte ontstaat waardoor je toch nog iets verder kan intrekken.

Het is een mooie metafoor om Qi als de drie verschijningsvormen van water te zien:

  • De Qi om je lichaam (external Qi), zeg maar je aura. Dus de 45 centimeter geconcentreerde Qi rondom je onderste dantian en de 6 meter om je borst en vanwege de reikwijdte rondom heel je lichaam is als waterdamp. Visualiseer deze damp als de stoom van een stoombad of een sauna; weldadig warm en net niet zo heet dat je jezelf verbrand.
  • Visualiseer dat de waterdamp via je vingertoppen naar de palm van je handen stroomt (Lao Gong) en daar condenseert in warme waterdruppels die zich in het binnenste van je handpalm vormen tot een constante waterstroom. Deze warme stroom trekt door heel je armen, via de rug van je handen, polsen en onderarmen, ellebogen, bovenarmen naar tussen de schouders. Daar ontmoeten de warmtestromen elkaar en vermeerderen steeds meer in kracht.
  • Deze kracht is gericht op de vastzittende Qi die overal in je lichaam verborgen zit. Zie deze Qi als ijs dat tot in het merg van je botten de Qistroom stagneert, dus ook in je armen en schouders. Tussen de schouders zit de small mountain, ook het wonderpunt genoemd. Een plaats waar oude Qi zich makkelijk ophoopt.
  • De warme waterstroom ontmoet het ijs rondom het bindweefsel, spieren, en in de botten. De kracht die je maakt perst het ijs op elkaar en doet het barsten waardoor het warme water steeds dieper de ijskorst kan binnendringen.
  • Nu ontspan je weer. De kracht neemt af en het gebarsten ijs drijft uit elkaar waardoor het warme water het ijs in brokstukken uit elkaar laat trekken. Elke blokje ijs wordt door warm water omringd en smelt.
  • Herhaal de oefening minstens drie maal. Het ijs smelt bij elke ronde iets verder.

Geef een reactie